O klubu

FOTBAL CLUB KŘIMICE sdružuje fotbalové nadšence od malých začínajících dětí, přes mládež, jejich rodiče až po dospělé hráče. Náš spolek vznikl jako samostatně pokračující část TJ Sokol Křimice v létě roku 2019. Oba sportovní kluby spolu i nadále spolupracují. Velkou část našich aktivit zahrnuje práce s mládeží. Nejde nám jen o fotbal jako takový. Snažíme se o podporu mimoškolních aktivit. Mladý člověk má být nejen sportovně založený, ale musí být ohleduplný ke svému okolí i životnímu prostředí. Za účasti městské části a složek integrovaného záchranného systému, vzděláváme především mladší členy v oblasti zdravotní prevence i prevence kriminality. Klub má v Křimicích dlouhodobou tradici a děkujeme městské části Plzeň – Křimice, městu Plzeň, Plzeňskému kraji i všem ostatním partnerům za podporu. Děkujeme i rodičům – fanděte s námi!

___________________________________________________________________________________________________________

Historie fotbalu v Křimicích

Připravujeme!