Další rok za námi...

Vážení příznivci klubu,

je poslední adventní neděle, venku plno sněhu a mráz až praští. Rok se chýlí ke konci a můžeme opět bilancovat a plánovat. Fotbal Club Křimice vstoupil začátkem září 2022 do čtvrté samostatné sezóny. Co se letos povedlo? Asi největší radostí je kompletní mládež. FC Křimice má svoji přípravku a žáky. Od letošního roku nově i dorostence! Jak jsme již opakovaně psali - mládež je základ týmu! Postupně budeme doplňovat také kategorii mužů. Týmy prošly doplněním hráčů, obměně se nevyhnuly ani posty trenérů. Brány klubu jsou stále otevřeny všem šikovným zájemcům o pravidelný sport.

V klimaticky nepřízivém počasí naši borci využívají zejména nové hřiště s umělým povrchem, které jsme dokončili na konci roku 2021. Nejmenší fotbalisté občas využívají také halu SPŠ v Křimicích, ale většinu času tráví venku. Právě pro nejmenší jsme v letošním roce vybudovali nové kabiny. Tak má každá kategorie i hosté, kteří k nám přijíždějí na zápasy, své zázemí. Zde patří velké díky hlavně městu Plzeň. Povedlo se nám začít i s revitalizací hlavní travnaté plochy. Ta byla vypískována a zbavena plevelů a v roce 2023 počítáme s další obnovou. Po rozsáhlých dvouletých stavebních pracích jsme areál dovedli do finální podoby a nyní budeme usilovat o rekonstrukci dalších staveb, které máme v nájmu od místní TJ. Část hřiště jsme vyjmuli z nájmu, aby na toto místo mohla obec přesunout mantinelové hřiště, které je stavebně odděleno a není součástí klubu. Společně s obcí jsme dokončili i zpevněné plochy, které umožní lepší přístup do areálu. Samozřejmě je před námi mnoho práce. Děkujeme všem našim sponzorům, novým i dlouholetým, děkujeme všem členům a příznivcům, kteří nás podporují. Děkujeme také rodičům, že podporujete děti i klub samotný.

V letošním roce se mohlo opět plně sportovat a to nejen při pravidelných soutěžních zápasech, ale byli jsme součástí např. Spolkového dne a dalších akcí v obci. Zároveň se naši svěřenci mohli pobavit se svými nejbližšími při dokopných, přátelských útkáních apod. V roce 2022 se uskutečnil i Memoriál Josefa Hodka za podpory městské čási Plzeň - Radčice. Na začátku prázdnin naši muži upořádali velmi prospěšnou charitativní akci "Turnaj pro Andrejku". V prosinci se uskutečnil fotbalový ples.

Ale dost bilancování. Pokud jste členy, tak chod klubu velmi dobře znáte. Pokud ne, tak jste kdykoliv vítáni. Pokud chcete trénovat, stačí zavítat na web, kde v kontaktech naleznete spojení na naše trenéry. Je stále co zlepšovat! Ne vše se povede hned napoprvé.

Jsme hrdí, že žijeme "spolkovým fotbalovým životem" a stále se posouváme dál!

 

Krásné svátky, klid, zdraví, pohodu a úspěšný rok 2023.

 

Vedení FC Křimice