Další investice za námi!

Také rok 2023 byl ve znamení rozsáhlých investic do rozšíření tréninkových možností našich svěřenců. Město Plzeň podpořilo výstavbu travnatého hřiště pro mladší přípravku s odrazovou stěnou. Tento projekt je již hotov a na jaře bude plně sloužit svému účelu. Město Plzeň je stálým podorovatelem našeho klubu, za což velmi děkujeme jménem klubu i jménem našich dětí. V loňském roce jsme ze stejného zdroje financovali stavbu nových šaten a letos se podařilo dokončit chodníky kolem nich i s napojením na UMT a za velkého přispění některých rodičů vzniklo nová terasa s posezením. Stále se chceme zlepšovat a bez kvalitního zázemí to nelze!

Ještě jednou děkujeme všem našim sponzorům i podporovatelům.

Bez Vás by to nešlo!

Děkujeme FOTBAL CLUB KŘIMICE