Šťastné a fotbalové!

Vážení příznivci FC Křimice.

Adventní čas je tady! Je brzy tma, zima se začíná hlásit o slovo a možnosti sportování se výrazně omezují. Právě tento čas, kdy jsme vždy nucení redukovat tréninkové vytížení našich svěřenců, nás dovedl k myšlence zrealizovat dva velké projekty. Tím prvním je bezesporu "nová umělka". Podařilo se nám získat podporu ze strany města Plzeň a zrealizovali jsme výstavbu tréninkové plochy s umělým povrchem a to včetně osvětlení. V současné době se dokončují práce, abychom celé hřiště oplotili a mohli jsme vpustit hráče na plochu. Vše se daří realizovat za plného chodu s významnou pomocí našich členů. Druhou akcí je výstavba posilovny. Ta je také před dokončením a bude co nejdříve sloužit členům klubu FC Křimice. V příštím roce bychom se chtěli pokusit rozšířit kabiny pro nejmenší a hosty a dále zvelebovat areál.

Prvotní myšlenkou FOTBAL CLUB KŘIMICE je práce s dětmi a to ve všech věkových kategoriích. To je jediná cesta jak si vychovat kvalitní hráče do "A" mužstva. Věříme, že společným úsilím dokážeme vyplnit poslední mezeru, kterou je chybějící dorost v Křimicích. Zdá se, že jsme na dobré cestě!

Opět nám dovolte poděkovat všem, kteří jste se k nám přidali. Rodiče, děti, trenéři, prostě všichni, kteří se "točí" kolem našeho-vašeho klubu, jsou obrovským motorem, který žene celou fotbalovou partu vpřed!

Děkujeme i spozorům, kteří nás finančně podporují.

Děkujeme všem, kteří nám pomáháte! Společně a úspěšně!

 

Přejeme Vám hodně zdraví, hodně sportovních zážitků nejen na hřišti a úspěšný rok 2022.

 

Šťastné a fotbalové!

 

Vedení FC Křimice z.s.