Děkujeme věrným i novým sponzorům!

Velice si vážíme přízně a podpry od našich stálých i nových sponzorů.

Bez Vaší podpory by to nešlo!

 

FC Křimice