Děkujeme městu Plzeň za podporu!

Vybudování nového sociálního zařízení, tribuny a zatraktivnění Sportovního areálu v Plzni-Křimicích bylo vybudováno za podpory Statutárního města Plzeň částkou ve výši

500.000 Kč

z dotačního titulu „Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně“.

Fotbal Club Křimice z.s. děkuje Statutárnímu městu Plzeň za podporu při výše uvedené realizaci.